Selecteer een pagina

Hoe bereken je de IFR van vandaag?

Toelichting

Op dit moment schat het RIVM de IFR op ongeveer 1%.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte

1%, dat is erg veel. 7x zo zwaar als bij zeer zware griep. Het is vast geen toeval dat dit exact is wat Dr. Fauci ook schatte. “1 op de 100 besmetten gaat dood”, dat zeggen de OMT-ers ook tegen elkaar (zeiden ze in de krant). Er waren niet lang geleden volgens datzelfde RIVM 150.000 besmetten in Nederland. Dan hadden we toch rond de 1500 doden moeten verwachten, in de orde van 300 per dag bijvoorbeeld en dat 5 dagen achter elkaar (inmiddels al vele maanden lang).

De IFR schommelt met het seizoen mee. ’s Zomers zitten mensen minder lang binnen met elkaar. De blootstelling is daardoor korter, de ventilatie is beter. De kou hoeft niet buiten te worden gehouden. Daardoor zijn de doses die mensen binnenkrijgen lager, want meer verdund. Dat leidt tot minder zware infecties die dus ook beter bestreden kunnen worden door het immuunsysteem. De zon zorgt voor meer Vitamine D. Het virus kan, rondzwebved op zoek naar een host, niet tegen zonlicht.

De zomer is zo bezien een periode waarin je met verlaagd risico immuniteit kunt opbouwen voor de winter. In de winter krijgen we dus zowel langere blootstelling als zwaardere doses in de (binnen)lucht – en dus in onze adem, terwijl we minder weerstand hebben van Vitamine D en C.

Basisbegrippen

IFR (Infection Fatality Rate) staat voor aantal sterfgevallen per 100 geïnfecteerden. CFR (Case Fatality Rate) betekent: aantal sterfgevallen per 100 behandelde patiënten. Er zijn véél meer geïnfecteerden dan behandelde patiënten. Pas op met het woord ‘cases’, dat wordt door Amerikanen ook gebruikt voor positief getesten, terwijl die zich meestal niet of nauwelijks ziek voelen.

In Nederland hoor je vaak dat de IFR van griep rond de 0,2% kan liggen. Hoe erg is Corona deze week nou eigenlijk? Bekijk het zelf in de calculator hieronder.

(Default waardes zijn van 4 april)

Geschat aantal besmettelijke mensen.
De waarde van RIVM staat groot bovenaan deze pagina: RIVM
Dit getal is van 7 tot 14 dagen geleden. Het verandert niet zo verschrikkelijk snel dat het de rekenresultaten sterk beinvloedt. Uiteindelijk willen we weten welk percentage van deze groep geïnfecteerden komt te overlijden.


Aantal sterfgevallen vandaag
Dit staat weergegeven als "Overleden (nieuw) op BDDataplan
Tip: klik op de legenda om de andere lijnen te verbergen. Ga met je muis over de lijn om de waarde te vinden. Schat bij grote fluctuaties het gemiddelde van de laatste paar dagen of de laatse week.


Aantal Ziekenhuisopnames per dag (ca. TWEE WEKEN GELEDEN!)
Neem hier een getal van twee weken geleden op RIVM
Een week geleden omdat dit getal vooruitloopt op de sterfgevallen van vandaag. Neem ook hier eventueel een gemiddelde over de omliggende dagen.


Ziekenhuisbedden vandaag bezet door patiënten met COVID-19
Dit staat duidelijk op RIVM


Gemiddelde duur ziekbed (aantal bezet / dagelijkse aanwas) =
Totaal dodental over ziekteperiode: , gedeeld door aantal besmettingen geeft de Infection Fatality Rate (IFR):

IFR: %


Bereken de CFR

Op basis van patiënten 'bij GGD gemeld', 10 dagen eerder. Klik op het juiste staafje van de RIVM-grafiek om het getal achter 'nieuw' te zien. Let op dat je niet net een enorme piek of een dal te pakken hebt.
RIVM (bij GGD gemeld)

Het aantal sterfgevallen (evt. gemiddeld), dat je bij de IFR-berekening hierboven hebt ingevuld:

CFR: %

Share This