De MSM-dam begint steeds meer barsten te vertonen: “Anti-Vax desinformatie” in de Wall Street Journal! Alle zwabberpraatjes en tweets van wetenschapsredacteuren ten spijt.