Waarom de nieuwe Wet Publieke Gezondheid een draak is

De nieuwe Wet Publieke Gezondheid stelt een nieuwe gereedschapskist binnen handbereik van een minister. Dat kan in de toekomst ook een kwaadwillende of snel in paniek rakende minister zijn. Vertragende democratische mechanismes zijn verwijderd om snel te kunnen handelen. Dat is niet zonder gevaar. Maar wat levert het op?

Met gereedschappen kan van alles worden weggeschaafd en afgehakt, opengebroken, uitgehouwen, aangedraaid, vastgezet. Dat hebben we in de afgelopen drie jaar kunnen zien. Hieronder een opsomming van de thema’s die zijn gekortwiekt, omgekat, uit het lood gezet of gesloopt – want er is niets met de gereedschappen opgebouwd.

Geen enkele van deze ingrepen is ingevoerd op basis van werenschappelijke onderbouwing. 

Geen enkele van deze ingrepen heeft wetenschappelijk bewezen resultaat gehad.

Evaluatie van de maatregelen is geweigerd door degenen die er verantwoordelijk voor waren.

In de memorie van toelichting is als belangrijkste onderbouwing gegeven dat als de maatregelen niet zouden werken, ze tijdens de pandemie niet zouden zijn ingezet.

De belangrijkste thema’s op een rijtje:

 • Mensenrechten
  Er is sprake geweest van niet-wetenschappelijk onderbouwde gewetenloze inbreuken op mensenrechten en menselijke waardigheden waaronder
  • lichamelijke integriteit
  • vrijheid van meningsuiting
  • bewegingsvrijheid
 • Wetenschap
  Het wetenschappelijke proces is gesaboteerd teneinde de maatregelen te kunnen verdedigen zoals die in de WPG verankerd dreigen te worden
 • Medische begrippen
  Criteria en definities bleken vloeibaar als ze de medische industrie hinderden:
  • A-ziekte
   De definitie van een A-ziekte is nooit heel strikt gedefinieerd geweest. De drempel voor interventies (lees: vaccinaties) is afhankelijk van het ‘gevoelen van de minister’. Bestaande eisen zijn genegeerd (Zelfs de ziekte die Omikron veroorzaakt staat nog op de A-lijst).
  • Vaccin
   De nieuwe mRNA-injecties voldeden niet aan de eisen die aan vaccins werden gesteld. Die eisen werden daarom geherformuleerd ‘om de stand van de wetenschap beter te reflecteren’.
  • Immuniteit
   Waar voorheen het bewerkstelligen van immuniteit van 60% een voorwaarde was voor het distribueren van vaccins, is deze definitie nu veranderd in “het opwekken van een immuunrespons”.
  • ‘Pandemie’ en ‘epidemie’
   Deze definities zijn ooit door de Wereld Gezondheids Organisatie opgesteld en blijken kneedbaar. Al eerder zijn ook deze definities verruimd door de organisatie die grotendeels wordt gefund door de medische industrie.
 • Maatregelen met totalitaire trekjes
  China is richtinggevend geweest in de pandemierespons. Lockdowns werden ingezet ondanks het feit dat die als schadelijk stonden geboekstaafd, naar Europese normen. Longbeschadigende beademingsadviezen stamden ook uit China – waar men net zo goed nog zoekende was en mensen tot behandeling kon dwingen.
 • De WHO agenda
  Momenteel heeft de WHO slechts over een kwart van haar budget volledige controle. De WHO kan daarom de mondiale gezondheidsagenda niet onafhankelijk bepalen. Zij moet de oren laten hangen naar rijke donoren. De B&M Gates foundation is een van de grootste. Deze foundation heeft grote belangen in en onderhoudt nauwe banden met de vaccin-industrie.
 • Handdesinfectieadviezen
  Het blijven benadrukken dat het handen wassen de pandemie zou bestrijden, duidde op onkunde en leidde tot schijnveiligheid: de WPG maakt dergelijke beslissingen makkelijker
 • Mondkapjesverplichtingen
  Uit diverse onderzoeken blijkt dat mondneusmaskers schadelijke gevolgen hebben en nauwelijks bescherming bieden. Ook hier is sprake van levensgevaarlijke schijnveiligheid: de WPG maakt dergelijke beslissingen makkelijker
 • Lockdowns kunnen bij verwaarloosde zorgcapaciteit kort uitkomst bieden, maar
  • vertragen de opbouw van immuniteit (flatten the curve)
  • zijn te laat ingezet, ook in de eerste golf toen de besmettingssnelheid (R) al dalende was
  • hebben véél te lang geduurd
  • zijn op willekeurige momenten nodeloos opnieuw ingezet en
  • hebben meer schade opgeleverd dan dat ze goed hebben gedaan, zowel gezondheidstechnisch als sociaal en economisch
 • Censuur
  Door het ‘gevoelen van de minister’ is Nederland een censuurland geworden. Censureren van contraire uitingen, wegwuiven van achteraf correcte tegengeluiden, ook uit wetenschappelijke hoek heeft geleid tot dodelijke gevolgen
 • Desinformatie
  Naast het onderdrukken van open debat is een andere taak toegevoegd aan de gereedschapskist van de minister van VWS: het verspreiden van desinformatie, valse beloftes en misinformatie (desinformatie tegen beter weten in, oftewel bedrog)
 • Privacy
  De overheid schermt met privacy (geheime data, zwartgelakte WOB-documenten) en schendt diezelfde privacy via inzet van digitale systemen (QR-pas) waarop geen checks en balances van toepassing zijn, anders dan door de overheid zelf.
 • Vaccinaties
  Toedienen van schadelijke vaccinaties bij het overgrote deel van de bevolking dat minder risico liep van de ziekte waartegen die vaccinaties waren bedoeld dan van de vaccinaties zelf. Ook kinderen!!! (Voorbeeld: ’s ochtends prikken, ’s avonds uitgaan – schandalige kinderlokkerij). Noot: Het argument ‘Ja maar dat is met de kennis van nu’ is in dit verband acceptabel, omdat over de WPG ook met de kennis van nu moet worden beslist
 • PCR-test
  Testen die niet geschikt waren voor diagnostische doeleinden zijn ingezetten om angst te handhaven en maatregelen in stand te kunnen houden
 • Data-malversaties
  Berichtgeving van overheidsinstanties was dermate tendentieus dat de data verkeerd werden gerepresenteerd en geduid. Datafraude danwel pseudowetenschappelijke witwaspraktijken door gelieerde (overheids)instituties en stichtingen onder het mom van onafhankelijkheid
 • Schoolsluitingen, avondklok etc.
  Het zijn vooral misslagen die uit de koker van het ministerie van VWS en haar sympathiserende adviseurs zijn gekomen.

Waarom moeten deze contraproductieve elementen allemaal in een wet verankerd worden? Biedt dat misschien juridische bescherming voor de bedenkers ervan? Welke andere reden kan er zijn? Positieve effecten zijn niet wetenschappelijk vastgesteld.

Onderzoek naar de effectiviteit van de ingrepen zal moeten uitwijzen hoe de risk-benefit analyse ligt. Pas dan kan worden overwogen of er elementen zijn die in steen kunnen worden gebeiteld.

Kijk hier wat je zelf kunt doen

De richtlijnen voor wetenschappelijke integriteit

De richtlijnen voor wetenschappelijke integriteit

Wat is dat nou eigenlijk, die Wetenschappelijke Integriteit? De PDF is inmiddels verwijderd van de website van het KNAW, dat was dit bestand. Daarin staat een en ander toegankelijk op een rijtje. De gedragscode is gebouwd op de kernwaarden: Eerlijkheid Zorgvuldigheid...

Oversterfte breekt alle records

Oversterfte breekt alle records

We zien al sinds voorjaar 2021 dat er sprake is van oversterfte, die niet verklaard kan worden door alleen corona. Deze oversterfte lijkt inmiddels zelfs toe te nemen. In de grafieken op het Corona Dashboard is dat niet goed te zien, daarom presenteren wij hier een...

Abonneren

Laatste posts

Vaccinatie-effectiviteit: mag het iets meer zijn?

Vaccinatie-effectiviteit: mag het iets meer zijn?

De laatste restjes vaccin-effectiviteit worden er op allerlei manieren uitgepeurd. Van het verschuiven van gevaccineerden naar niet-gevaccineerden (omdat ze geen toestemming gaven voor registratie van hun gegevens) tot het vergelijken van subgroepjes gevaccineerden in...

Machiavelli wast grensoverschrijdend gedrag wit

Machiavelli wast grensoverschrijdend gedrag wit

Als de fine fleur van onze maatschappij vindt dat iets goed is voor het volk, mogen mensen worden belogen, opgelicht, geofferd, verarmd, angst aangejaagd, gespleten, gepest, ziek gemaakt - alles mag. Maar dan wel alleen als de samenleving daar zelf anders over denkt....

Onderbouwde complotten en verkeersovertredingen op de Middenweg

Onderbouwde complotten en verkeersovertredingen op de Middenweg

Ik ben 15 dagen een beetje kaltgesteld door FB omdat ik in een coronagroep de emailwisseling liet zien tussen medewerkers van het Amerikaande CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Dat is al een ouder verhaal maar nu zonder zwartlakkingen: Alycia van de...

De pandemiewet: Juridische rugdekking voor fatale blunders?

De pandemiewet: Juridische rugdekking voor fatale blunders?

De pandemiewet is er om onoordeelkundig gestuntel te legitimeren. Men hoopt misschien dat er straks een terugwerkende kracht vanuit gaat: "Als die maatregelen en vaccinaties écht zo slecht waren geweest, zouden ze nooit in een wet zijn opgenomen." Dus wel. Kopieer...

European Parliament – International COVID Summit III

European Parliament – International COVID Summit III

De International Covid Summit III werd 2-4 mei gehouden in Brussel, in het Europese Parlementsgebouw. Alle wetenschappelijke coronakritische kopstukken waren aanwezig. Er zijn al geruime tijd 'dissidente' parlementariërs in het Europees Parlement die er geen doekjes...

De verborgen gevaren van vitamine D-tekort

De verborgen gevaren van vitamine D-tekort

Terwijl de media blijven aandringen op grootschalige vaccinaties tegen seizoensgebonden luchtwegaandoeningen en contra-intuïtieve maatregelen nemen, worden de echte pandemieën die de westerse samenleving treffen, genegeerd of zelfs bestendigd. Deze twee pandemieën...

Brownstone Institute over het vertrek van Tucker Carlson bij Fox Media

Brownstone Institute over het vertrek van Tucker Carlson bij Fox Media

Waarom zou Fox News zijn populairste presentator ontslaan? Gemiddeld keken er elke avond een miljoen mensen meer naar Tucker Carlson dan naar de Fox programma's voor en na zijn show. Hij trok vier keer zoveel kijkers als de 8 uur show op CNN, Anderson Cooper 360°. Hij...

Het Cochrane rapport over de oversterfte

Het Cochrane rapport over de oversterfte

Een reactie op het rapport "Systematische literatuuranalyse en internationale vergelijking 'Oversterfte'", Cochrane Netherlands, 3 april 2023 Auteurs (in alfabetische volgorde): Bram Bakker, Bastiaan Geelhoed, Maurice de Hond, Jillis Kriek, Fritsander Lahr,...

Het staatsbelang verhindert het zicht op de total collapse

Het staatsbelang verhindert het zicht op de total collapse

We zouden het gek vinden als een oplichter, vanwege de privacy van zijn slachtoffers, een deel van zijn boekhouding niet wil overhandigen, maar er wel over opschept binnen zijn netwerk. Of zegt: ik wil het wel overhandigen maar je kunt er toch niks mee. Of er...

Oversterfte voor beginners

Oversterfte voor beginners

Het wordt steeds lastiger voor coronacritici om de groeiende kenniskloof met Op1-kijkers en kwaliteitskrantenlezers te overbruggen. Al eerder schreef ik over medisch professionals die ik sprak, tot aan een medisch hoogleraren aan toe, die niet op de hoogte bleken te...

Foute behandelingen onder een panieknarratief

Foute behandelingen onder een panieknarratief

Wat was het effect van Covid behandelen zonder antibiotica? Die werken immers niet tegen virussen en het enige wat er van Covid bekend was: het is een nieuw virus. Antibiotica helpt niet.

Na 2021 zorgden vooral de gevaccineerden voor oversterfte

Na 2021 zorgden vooral de gevaccineerden voor oversterfte

In dit stuk worden eerder gevonden verhoudingen in het Verenigd Koninkrijk toegepast op Nederland. Geen lichte kost maar opnieuw een zeer dringende oproep tot vrijgave van relevante data, zodat er onafhankelijk en gedegen onderzoek kan worden uitgevoerd zodat we met...

Vaccinatieschade, geen confounding

Vaccinatieschade, geen confounding

Alle data geven aan: hoe vaker geprikt, hoe meer ziekenhuisopnames. Echt véél meer. Dan speelt de leeftijd natuurlijk een rol: hoe ouder, hoe meer prikken. Ziekenhuisopnames correleren met leeftijd dus logisch dat de vaccinatiestatus dat dan ook doet. Maar in hoeverre...

Tijs van den Brink bepaald niet op 1

Tijs van den Brink bepaald niet op 1

Begin vorig jaar schreef ik een artikel over Tijs van den Brink, toen naar aanleiding van een "Middenweggesprek". Het was een Zoom-recording van een uur en een kwartier, zoals Rogier Rumke die met regelmaat initieerde en publiceerde op o.m. Facebookgroep De Corona...

Na de griepdip een week met 50 onverklaarde doden per dag

Na de griepdip een week met 50 onverklaarde doden per dag

Zes weken geleden, op 5 februari, verkneukelde wetenschapsjournalist Maarten Keulemans zich om "leunstoelepidemioloog" Herman Steigstra in een "Bewaartweet". Maarten is statistiek-ontkenner en gelooft dan ook niet dat de sterfte waarschijnlijk weer naar ongeveer 40 à...

Virusvaria afhankelijk stemadvies

Virusvaria afhankelijk stemadvies

Net in de week dat we gaan stemmen komt de Duitse Minister van Volksgezondheid met schrikbarend nieuws: de vaccinaties veroorzaken veel schade en sterfte. Dit kunnen we al anderhalf jaar zien, data-analyse heeft het bevestigd, medische studies hebben de mechanismes...

Nul-hypothese: het coronavaccin heeft geen invloed op de totale sterfte

Nul-hypothese: het coronavaccin heeft geen invloed op de totale sterfte

Gastblog van Hans Verwaart (i.s.m Anton), die om de omissies in de UK-data heen heeft gewerkt en tot een opmerkelijke conclusie komt. Het artikel is te zien als vervolg op de exercities met de UK-data van vorig jaar. Daar vertoonden de grafieken een grote sterftebult...

Waarom we nog geen aandacht hebben besteed aan de nieuwe data uit UK

Waarom we nog geen aandacht hebben besteed aan de nieuwe data uit UK

Vorig jaar heb ik me gestort op de data van het CBS van het Verenigd Koninkrijk, het ONS (Office for National Statistics). De tabellen bevatten gedetailleerde cijfers. Op basis van harde tellingen genereerden zij echter leeftijdsgestandaardiseerde (ASMR) data die niet...

Share This