Over dit blog - Verklaring van complotontkenning

Coronablog met vooral aandacht voor communicatie: argumentatie, presentatie van data, journalistiek, media, inconsistenties en zo meer. Het blog is ontstaan omdat ik chocola probeerde te maken van tegenstrijdige informatie en vaak hetzelfde verhaal moest vertellen aan mensen met wie ik daarover sprak op FB. Als je behoefte hebt om te reageren, dan graag via Facebook, contactformpje of e-mail (info@…).

Complotontkenning

Tegenstanders van mijn standpunten worden vaak boos en dragen niet-gespecificeerde verwijten aan. Ze kunnen niet de vinger leggen op pertinente onwaarheden maar zijn toch fel tegen de geopperde verklaringen voor merkwaardige beslissingen. Ze betichten mij van drogredenen zonder er een aan te wijzen of vinden mij een complotdenker.

Geen complot, maar wat dan?

Ik geloof niet in complotten van deze omvang, met een jaren geleden ontworpen agenda die nu stap voor stap wordt uitgerold. Een indoctrinatieplan van deze orde van grootte is onmogelijk.
Het centraal micromanagen van de hele wereld, dat kan gewoon niet. Hoe ik het dan wel zie?

Doodsangst is ook besmettelijk

Er is een proces op gang door WHO/China dat heeft geleid tot de massavorming zoals Desmet die beschrijft. 
De neuzen moesten, na het ontdekken van een nieuw mogelijk gevaarlijk virus, centraal dezelfde kant op worden gezet door WHO/China. Op zich geen verkeerde gedachte. Mogelijk heeft het een rol gespeeld dat de Wuhan-lab betrokkenen alles op alles wilden zetten om dit virus plat te slaan voordat het kon gaan huishouden. (Te complotterig? Zie dit artikel.)

De media (fear sells) hebben de toch al overtrokken boodschap van WHO/China maar al te graag als wereldramp rondgetoeterd, ondersteund door de beste wetenschappelijke vrienden van China, zoals China het Imperial College in London wel eens heeft geprezen.

Artsen over de hele wereld zagen de eerste patiënten sterven en ze wisten niet hoe dat te voorkomen dus ook die waren panisch; het zijn immers ook maar gewone mensen die een vak hebben geleerd. Beelden van Italiaanse toestanden (ik bedoel niet Ferrari’s beruchte bandenwissel) deden de rest: doodsangst verspreidde zich als een olievlek.

Alles appelleerde aan een van de meest basale, primitieve reflexen die wij -en voor zover ik weet alle levende wezens- kennen: doodsangst. Iedereen die vatbaar is voor die doodsangst, geeft hem door: “de ander waarschuwen” is immers goede burgerplicht.

De ratio is helaas ook door angst verdrongen op plekken waar dat nooit had moeten kunnen: in de journalistiek, in de Tweede Kamer en in de rechtspraak. Die blijken simpelweg niet op hun taken berekend. We hebben immers geen leiders met bijzondere eigenschappen, zo is onze democratie niet ingericht.

Integendeel: we hebben onze processen in hoge mate geformaliseerd tot systemen, die meestal op gang worden gebracht door ‘politiek’: ambtenaren, functionarissen, uiteindelijk: door democratie. Zelfs de journalistiek kun je zien als zo’n ‘systeem’ – al zou dat eigenlijk los van de politiek moeten functioneren. Dat business model bestaat niet meer, ook daar zien we de verklontering en verarming.

Al die systemen gedragen zich als enorme treinen of zware vliegwielen: zijn ze eenmaal op gang geslingerd, dan stop je ze niet zomaar. Laat staan dat ze de andere kant op kunnen draaien.

Ik denk dat dat is wat we ervaren als het resultaat van een georkestreerd indoctrinatieplan van een boze mogendheid of machtscentrum. Plannen en personen die baat hebben bij de effecten zijn overal te vinden, de WEF, de farmacie, Bill Gates…

Samenlevingen hebben altijd zondebokken gezocht voor processen waar ze zelf deel van uit maken.

Dus: er gebeurt van alles. Er zijn belanghebbenden, er zijn grote krachten, netwerken met belangenverstrengelingen, totalitaire machtssystemen die voortkomen uit de beste bedoelingen (zoals meestal het geval is) – maar een vooropgezet plan? Zeker niet.

Vanwaar al die zomerdoden?

Vanwaar al die zomerdoden?

Afgelopen zomer hadden we te maken met een nog nooit vertoonde zomersterfte. Het tekende zich al af in mei maar oversterfte werd slechts incidenteel gemeld. En nog steeds rinkelen er geen alarmbellen bij onze gezondheidsbewakers. Een status update van mijn posts van...

Abonneren

Laatste posts

De sabotage­soap rond motie Omtzigt. Aflevering: Geen KNAW svp!

De sabotage­soap rond motie Omtzigt. Aflevering: Geen KNAW svp!

Ontwikkelingen in de motie Omtzigt, omtrent het onafhankelijk academisch onderzoek naar de oversterfte. Het eerste antwoord van de minister en een brief aan Omtzigt heb je misschien al gelezen in het artikel van 15 januari. Zo niet, klik dan op de paarse balk...

Manipulatieve kunstgreep in de persconferentie

Manipulatieve kunstgreep in de persconferentie

Grafieken van de persco werden nader bekeken door Herman Steigstra. De grafiek van besmettingen in de UK is voortijdig afgekapt zodat de evidente daling van besmettingen niet meer is te zien. We mochten eens minder angstig worden. Opnieuw worden we onder valse...

De vaccinatieflop: een (omi)kronologie

De vaccinatieflop: een (omi)kronologie

Net nadat corona zijn intrede deed in Europa en Nederland had Frank Ruesink, zelf vader van een kind met vaccinschade, een kort gesprek met Hugo de Jonge over alternatieve oplossingen om het corona virus te bestrijden. Het antwoord van Hugo de Jonge op de vraag van...

Kinderen inzetten tegen Covid is een misdaad tegen de menselijkheid

Kinderen inzetten tegen Covid is een misdaad tegen de menselijkheid

Eén enkele ernstige Covid-patiënt kan meer virussen produceren dan alle kinderen in Amerika. Kinderen waren nooit een gevaar voor de samenleving. In zijn eerste post op Substack wilde Marc Girardot een van de meest belachelijke beweringen van Team Apocalypse...

Vaccinatiegraad correleert niet met Covidsterfte

Vaccinatiegraad correleert niet met Covidsterfte

Geen mooie statistieken: een eenvoudige grafiek van de vaccinatiegraad tegen Covid-sterftecijfer voor alle landen in de wereld Vertaling van een eenvoudige uitleg door Dr. Norman Fenton. Met behulp van de website "Our World in Data" hebben we voor elk land de laatste...

Oversterfte als sneeuw voor de zon verdwenen

Oversterfte als sneeuw voor de zon verdwenen

De Kamervragen van Baudet in november hebben weinig invloed gehad op de oversterfte. Toen Pieter Omtzigt zich ertegenaan begon te bemoeien liep het heel anders. De media opperden eerst, niet echt tegengesproken door besmuikt mompelend CBS en rivm, dat de onverklaarde...

CBS cijfers: onverklaarde sterfte komt niet door uitgestelde zorg

CBS cijfers: onverklaarde sterfte komt niet door uitgestelde zorg

CBS heeft formeel een voorlopig verslag uitgebracht over de doodsoorzaken tot en met augustus 2021. Naar dit rapport hebben wij lang uitgezien omdat de doodsoorzaken aanwijzingen kunnen bevatten over de rol van de vaccinaties in de oversterftepiek van eind 2021. Als...

Week 51: Voortschrijdend inzicht correlatie oversterfte en vaccinaties

Week 51: Voortschrijdend inzicht correlatie oversterfte en vaccinaties

Kerst is een tijd van bezinning. Een nieuw jaar, nieuwe perspectieven. Ik heb nog eens kritisch naar mijn data gekeken. Dat levert een nieuw inzicht op in de correlatie tussen vaccinaties en onverklaarde oversterfte. Terzijde: ook rivm is bezig geweest want in de...

Mag niet van Facebook

Mag niet van Facebook

Op Facebook post ik wel eens berichten waar ik niet zo veel aan toe te voegen heb of waarvoor ik nog wat weinig ondersteunend bewijs zie van andere kanten. Een bericht van gisteren over een schrikbarende pathologisch onderzoek is tegen de richtlijnen van FB. Kennelijk...

Week 50: Piek vaccinatiedoden lijkt (voor even) voorbij

Week 50: Piek vaccinatiedoden lijkt (voor even) voorbij

Voor het eerst sinds ruim een half jaar is in week 49 en 50 de oversterfte twee weken achter elkaar gedaald. In het voorjaar begonnen de sterftecijfers op te lopen en in de zomer groeiden die door tot in december. Plausibele verklaringen zijn er niet voor gegeven en...

NOS: “Zelfs de producent ontraadt ivermectine”

NOS: “Zelfs de producent ontraadt ivermectine”

Tot aan de rechtbank toe wordt gesmeekt om het verbod op ivermectine op te heffen - en altijd weer vergeefs, deze week ook weer. Hardcore anti-quacks stemmen tegen: Het moet echt van de farmaceuten komen, anders is het niet te vertrouwen. En die farmaceuten zeggen...

Stefan: Een andere aanpak is heel goed mogelijk!

Stefan: Een andere aanpak is heel goed mogelijk!

Het account van Stefan Noordhoek op Medium is "under investigation or was found in violation of the Medium Rules." Zijn account op Twitter (@dutchanddonts) is suspended. Nou is hij niet voor één gat te vangen dus hij is geswitcht naar Substack. Stefan levert...

Aspireren: een (te) klein pleistertje op een gapende wond

Aspireren: een (te) klein pleistertje op een gapende wond

Er gaan geluiden op dat het niet aspireren bij injecties veel te maken heeft met bijwerkingen en sterfte. Aspireren is als je na het inbrengen van de naald, vóór het indrukken van de zuiger, héél even de zuiger optrekt. Zuig je dan wat bloed op, dan zit je met de punt...

26 gewetensvragen voor artsen – met de groeten van Jan Bonte

26 gewetensvragen voor artsen – met de groeten van Jan Bonte

Jan Bonte zet de problemen met de vaccins op een vakkundig rijtje in vraagvorm, veelal voorzien van een leessuggestie. Hij vraagt om het draadje te delen. Bij deze. Het is een indrukwekkende reeks rode vlaggen, al moet ik erkennen dat het mij als leek niet altijd...

Waarom de maatregelen averechts werken

Waarom de maatregelen averechts werken

Samenvatting: Hoeveel schade kan je aanrichten in één pennenstreek.De regels worden langs de meetlat van de redelijkheid en efficiëntie gelegd: wat levert het op, waarom is het nodig, helpt het, wat kost het. Rogier Rumke gaat in op de neveneffecten en geeft...

Bijlezen over Lab Leak theory: Wade, Nature, Bonte.

Bijlezen over Lab Leak theory: Wade, Nature, Bonte.

Steeds meer mensen beginnen zich te interesseren in de kwesties die door 'wappies' al eerder te berde zijn gebracht. Zo is daar ook de Lab Leak theorie. Mijn partner wilde er graag -liefst in het Nederlands- over lezen op haar iPad. Vandaar deze (vooralsnog...

Omikron: 10 doden wereldwijd en non-vax doet het beter dan dubbelvax

Omikron: 10 doden wereldwijd en non-vax doet het beter dan dubbelvax

Robert Malone, een van de grondleggers van mRNA-vaccins en fel tegen kindervaccinatie, geeft een update over de stand van zaken. Hij zegt dat er wereldwijd tot nog toe (19 december '21) tien doden te betreuren zijn door de omikronvariant. Deense cijfers wijzen erop...

Vragen aan de Tweede Kamer over de QR-code

Vragen aan de Tweede Kamer over de QR-code

Marlies Rattink stelde de Tweede Kamer zinnige en indringende vragen. VERKIEZINGSPROGRAMMA EN DIGITALE ID Beste leden van de Tweede kamer, Een paar gedegen onderzoeksjournalisten van Follow the Money hebben naar boven gekregen dat Nederland meewerkt aan een digitale...

Antistoffen gevaccineerden in twee maanden tijd gehalveerd

Antistoffen gevaccineerden in twee maanden tijd gehalveerd

“De hoeveelheid antistoffen tegen corona in het bloed van bloeddonoren die zijn gevaccineerd is in ruim twee maanden tijd ongeveer gehalveerd.” Dat zegt Sanquin op basis van onderzoek onder 2200 bloeddonoren. Sanquin bevestigt hiermee de eerdere onderzoeken uit onder...

Afgelopen maand is het aantal Virusvaria abonnees verdubbeld, waarvoor dank. Dat betekent dat ik hier af en toe een ouder artikel uitlicht dat jullie mogelijk gemist hebben. Om te beginnen een van de allereerste posts, waarin de vraag aan  bod komt of het allemaal wel met volksgezondheid te maken had wat er ging gebeuren. En wat is dat eigenlijk.

Vanwaar al die zomerdoden?

Vanwaar al die zomerdoden?

Afgelopen zomer hadden we te maken met een nog nooit vertoonde zomersterfte. Het tekende zich al af in mei maar oversterfte werd slechts incidenteel gemeld. En nog steeds rinkelen er geen alarmbellen bij onze gezondheidsbewakers. Een status update van mijn posts van...

Mailtje ontvangen bij een nieuw artikel?

Vul je email-adres en naam in.

Share This