Selecteer een pagina
Over dit blog - Verklaring van complotontkenning

Coronablog met vooral aandacht voor communicatie: argumentatie, presentatie van data, journalistiek, media, inconsistenties en zo meer. Het blog is ontstaan omdat ik chocola probeerde te maken van tegenstrijdige informatie en vaak hetzelfde verhaal moest vertellen aan mensen met wie ik daarover sprak op FB. Als je behoefte hebt om te reageren, dan graag via Facebook, contactformpje of e-mail (info@…).

Complotontkenning

Tegenstanders van mijn standpunten worden vaak boos en dragen niet-gespecificeerde verwijten aan. Ze kunnen niet de vinger leggen op pertinente onwaarheden maar zijn toch fel tegen de geopperde verklaringen voor merkwaardige beslissingen. Ze betichten mij van drogredenen zonder er een aan te wijzen of vinden mij een complotdenker.

Geen complot, maar wat dan?

Ik geloof niet in complotten van deze omvang, met een jaren geleden ontworpen agenda die nu stap voor stap wordt uitgerold. Een indoctrinatieplan van deze orde van grootte is onmogelijk.
Het centraal micromanagen van de hele wereld, dat kan gewoon niet. Hoe ik het dan wel zie?

Doodsangst is ook besmettelijk

Er is een proces op gang door WHO/China dat heeft geleid tot de massavorming zoals Desmet die beschrijft. 
De neuzen moesten, na het ontdekken van een nieuw mogelijk gevaarlijk virus, centraal dezelfde kant op worden gezet door WHO/China. Op zich geen verkeerde gedachte. Mogelijk heeft het een rol gespeeld dat de Wuhan-lab betrokkenen alles op alles wilden zetten om dit virus plat te slaan voordat het kon gaan huishouden. (Te complotterig? Zie dit artikel.)

De media (fear sells) hebben de toch al overtrokken boodschap van WHO/China maar al te graag als wereldramp rondgetoeterd, ondersteund door de beste wetenschappelijke vrienden van China, zoals China het Imperial College in London wel eens heeft geprezen.

Artsen over de hele wereld zagen de eerste patiënten sterven en ze wisten niet hoe dat te voorkomen dus ook die waren panisch; het zijn immers ook maar gewone mensen die een vak hebben geleerd. Beelden van Italiaanse toestanden (ik bedoel niet Ferrari’s beruchte bandenwissel) deden de rest: doodsangst verspreidde zich als een olievlek.

Alles appelleerde aan een van de meest basale, primitieve reflexen die wij -en voor zover ik weet alle levende wezens- kennen: doodsangst. Iedereen die vatbaar is voor die doodsangst, geeft hem door: “de ander waarschuwen” is immers goede burgerplicht.

De ratio is helaas ook door angst verdrongen op plekken waar dat nooit had moeten kunnen: in de journalistiek, in de Tweede Kamer en in de rechtspraak. Die blijken simpelweg niet op hun taken berekend. We hebben immers geen leiders met bijzondere eigenschappen, zo is onze democratie niet ingericht.

Integendeel: we hebben onze processen in hoge mate geformaliseerd tot systemen, die meestal op gang worden gebracht door ‘politiek’: ambtenaren, functionarissen, uiteindelijk: door democratie. Zelfs de journalistiek kun je zien als zo’n ‘systeem’ – al zou dat eigenlijk los van de politiek moeten functioneren. Dat business model bestaat niet meer, ook daar zien we de verklontering en verarming.

Al die systemen gedragen zich als enorme treinen of zware vliegwielen: zijn ze eenmaal op gang geslingerd, dan stop je ze niet zomaar. Laat staan dat ze de andere kant op kunnen draaien.

Ik denk dat dat is wat we ervaren als het resultaat van een georkestreerd indoctrinatieplan van een boze mogendheid of machtscentrum. Plannen en personen die baat hebben bij de effecten zijn overal te vinden, de WEF, de farmacie, Bill Gates…

Samenlevingen hebben altijd zondebokken gezocht voor processen waar ze zelf deel van uit maken.

Dus: er gebeurt van alles. Er zijn belanghebbenden, er zijn grote krachten, netwerken met belangenverstrengelingen, totalitaire machtssystemen die voortkomen uit de beste bedoelingen (zoals meestal het geval is) – maar een vooropgezet plan? Zeker niet.

Vanwaar al die zomerdoden?

Vanwaar al die zomerdoden?

[Edit 20 november: de laatste update vind je hier] Afgelopen zomer hadden we te maken met een nog nooit vertoonde zomersterfte. Het tekende zich al af in mei maar oversterfte werd slechts incidenteel gemeld. En nog steeds rinkelen er geen alarmbellen bij onze...

Abonneren

Laatste posts

Vaccin-effectiviteit: niet veel minder slachtoffers, wel andere

Vaccin-effectiviteit: niet veel minder slachtoffers, wel andere

De NOS berichtte vrijdag: "In november 3500 meer mensen overleden dan normaal". De werkelijke scoop had kunnen zijn "6.000 doden, waaraan stierven zij?". Of voor de Telegraaf "Geheimzinnige sterftegolf teistert Nederland". Het was bij de NOS echter weer een poging om...

Goed en Fout vóór de oorlog, niet erna

Goed en Fout vóór de oorlog, niet erna

OVERPEINZING - Na weer eens in de tweetkrochten van het internet te zijn afgedaald -waarom ook, ik trek daar altijd de verkeerde vrienden aan- ben ik weer even genezen. Niet alleen van corona, dat mij de afgelopen weken nogal heeft platgelegd, maar ook van Twitter....

Vaccin-offers en kinderhartjes

Vaccin-offers en kinderhartjes

Hartpatiënten die elk half jaar worden gecontroleerd hebben na vaccinatie een sterk verhoogde kans op plotselinge hartklachten (ACS, acute coronary syndrome). Dit wordt gemeten met de gevalideerde PULS-test, die een risico-inschatting geeft op het krijgen van een...

Hugo’s blinde vlek: oversterfte

Hugo’s blinde vlek: oversterfte

In antwoord op kamervragen zegt demissionair minister Hugo de Jonge op de hoogte te zijn van de oversterfte sinds mei 2021. Deze oversterfte is inmiddels, eind november, opgelopen tot een surplus van ongeveer 5.000 onverklaarde overlijdens (bron). Lezen we zijn...

Week 45 2021 – Oversterfte en jawel: vaccinatie­doden

Week 45 2021 – Oversterfte en jawel: vaccinatie­doden

Het wordt voor de grote media steeds moeilijker om de groeiende oversterfte onder de pet te houden. Tot nu toe lukte dat wonderwel. Nu we het aantal van maar liefst 5.000 onverklaarde sterfgevallen in Nederland naderen, moet men er toch iets mee. Ook in andere landen...

Groeiend tegengeluid uit medisch-wetenschappelijke hoek

Groeiend tegengeluid uit medisch-wetenschappelijke hoek

Veel tekst deze keer en ook nóg activistischer dan gebruikelijk omdat de situatie daar echt om vraagt. Dit gaat volkomen de verkeerde kant op. Lees ook de brief van Maurice de Hond, last minute onderaan toegevoegd. Gelukkig staan er ook steeds meer mensen op die wél...

Week 44 2021 – Oversterfte

Week 44 2021 – Oversterfte

De data-analisten van het Eucalyptisch Genootschap plaatsen belangwekkende artikelen op hun website. Sinds enige tijd hebben zij "Coronadashboard 2.0" in het leven geroepen. Hieronder enige krenten uit hun pap. Onverklaarde oversterfte per week met trendlijn De...

Covid-19 is NIET doodsoorzaak nr. 1

Covid-19 is NIET doodsoorzaak nr. 1

Op Volksgezondheidenzorg.info wordt Covid-19 als doodsoorzaak nummer 1 in 2020 gepresenteerd. In dit artikel beargumenteer ik dat dat onterecht is en dat doe ik op basis van de CBS-rapportage. De grote vraag is dan ook of de keuzes die de politiek wel en niet maakt...

Inconsistentie in CBS-data roept vragen op

Inconsistentie in CBS-data roept vragen op

Op dit moment worden er belangrijke gegevens achtergehouden die het beleid zouden kunnen rechtvaardigen danwel ondergraven. Dat achterhouden gebeurt niet alleen door overheden maar ook door wetenschappelijke instituten, die hiermee de facto afstand doen van de...

US-leeftijds­beperkingen boosters gelden niet in Europa

US-leeftijds­beperkingen boosters gelden niet in Europa

Ondersteunen de veiligheids- en effectiviteitsgegevens van klinisch onderzoek C4591001 de goedkeuring van een COMIRNATY-boosterdosis die ten minste 6 maanden na voltooiing van de primaire serie wordt toegediend voor gebruik bij personen van 16 jaar en ouder? Dat was...

Merkwaardige effectiviteits­studie bejubeld in NRC

Merkwaardige effectiviteits­studie bejubeld in NRC

Eergisteren publiceerde Maurice de Hond een review van een publicatie van de CDC waarin wordt gesteld dat vaccinatie betere bescherming tegen Covid-19 biedt dan het doormaken van de ziekte. Omdat de NRC er vandaag ook over schrijft, plaats ik dat artikel hier nog een...

Maar hoe zit het nou met die ongevaccineerden?

Maar hoe zit het nou met die ongevaccineerden?

Met de Corona persconferentie van 2 november in het vooruitzicht is het goed om te weten hoe bepaalde zaken nu echt zitten. Op welke onwaarheden kun jij Rutte en de Jonge betrappen morgen?

The fine art of selling a booster shot

The fine art of selling a booster shot

Afgelopen week was de directeur van Pfizer Nederland Marc Kaptein te gast bij Op1 om te praten over onder andere booster shots. In dit gesprek werd een aantal interessante en opmerkelijke uitspraken gedaan, het analyseren waard. In dit artikel gaat Guido Versteeg in...

Molnupiravir vs ivermectine volgens Dr. John Campbell

Molnupiravir vs ivermectine volgens Dr. John Campbell

Dr. John Campbell besprak onlangs een interessante studie waarin Molnupiravir, de nieuwe Covidpil van Merck, wordt vergeleken met een uit het patent gelopen medicijn, ook van Merck: ivermectine. Om te weten hoe die vergelijking uitpakt is het uiteraard het beste om de...

Het break-even point van vaccinaties

Het break-even point van vaccinaties

In de gehele Westerse wereld is al maanden sprake van oversterfte: ook in Nederland overlijden meer mensen dan door het CBS werd verwacht. Eind september berekende het Eucalyptisch Genootschap dat dit voor 23% was toe te rekenen aan corona. De oversterfte blijft...

Erratum – Een biostatistisch doordenkertje of ‘plausibele data’

Erratum – Een biostatistisch doordenkertje of ‘plausibele data’

Bron: https://www.demorgen.be/a-b4bee3e9 Een tussendoordenkertje van een 'biostatisticus' uit het Belgische Leuven. Lees het screenshotje even, het artikel voegt weinig toe al is daar vast nog meer fraais uit te halen. Van een (bio)statistiscus zou je toch niet...

Status update week 42 in UK

Status update week 42 in UK

Deze post gaat nu eens niet over de veiligheid, bijwerkingen en sterfte m.b.t. Covid-vaccins maar alleen over de effectiviteit. Om zo actueel mogelijk te rapporteren kijk ik naar de UK, waar vroeger begonnen is met prikken. Wat daar nu gebeurt, kunnen we hier ook...

Zelfs de BBC drinkt de Kool-Aid

Zelfs de BBC drinkt de Kool-Aid

Als er één omroep was waar je van op aankon was het de Engelse BBC. De BBC heeft altijd een uitstekende reputatie gehad, niet alleen journalistiek maar ook op wetenschappelijk gebied, het was een instituut waar je op kon bouwen. “In tijden van verwarring brengt de BBC...

Budesonide: 90% minder corona-opnames – zonder vaccinaties

Budesonide: 90% minder corona-opnames – zonder vaccinaties

Hoe kan een simpele Budesonide inhaler die Covid-opnames met 90% terugdringt géén groot nieuws zijn? Dé oplossing voor het gedoe rond het geprik! Hoeven journalisten geen scoops meer? Inleiding Om de Covid-verspreiding door vaccinaties te blijven dempen zou er...

Phishing e-mailers misbruiken virologische technieken

Phishing e-mailers misbruiken virologische technieken

OPLETTEN: Als je niet zo bekend bent met hoe URLs in elkaar zitten en wat grafieken communiceren, dan trap je hier misschien in. Deze mail lijkt van Google te komen maar met banken kan het net zo werken. (Je vraagt je misschien al wat deze post op Virusvaria doet maar...

Geredigeerde doods­oorzaken of totalitaire obfuscatie*?

Geredigeerde doods­oorzaken of totalitaire obfuscatie*?

Het spant erom. De reguliere CBS rapportage naar doodsoorzaken had kunnen laten zien waar de oversterfte van afgelopen zomer vandaan kwam. Sinds 1 juli rapporteert het CBS doodsoorzaken echter niet meer maandelijks. Omdat dit nogal wat opschudding wekt en dus...

Dramatische getuigenissen uit Israël

Dramatische getuigenissen uit Israël

Tientallen patiënten vertellen over hun ervaringen na het eten van de frikandel. De video is al enkele keren van Youtube verwijderd dus ik help hier maar even mee zolang er geen antwoord komt op de vele vragen en zolang doodsoorzaken niet ongeredigeerd worden...

Afgelopen maand is het aantal Virusvaria abonnees verdubbeld, waarvoor dank. Dat betekent dat ik hier af en toe een ouder artikel uitlicht dat jullie mogelijk gemist hebben. Om te beginnen een van de allereerste posts, waarin de vraag aan  bod komt of het allemaal wel met volksgezondheid te maken had wat er ging gebeuren. En wat is dat eigenlijk.

Vanwaar al die zomerdoden?

Vanwaar al die zomerdoden?

[Edit 20 november: de laatste update vind je hier] Afgelopen zomer hadden we te maken met een nog nooit vertoonde zomersterfte. Het tekende zich al af in mei maar oversterfte werd slechts incidenteel gemeld. En nog steeds rinkelen er geen alarmbellen bij onze...

Mailtje ontvangen bij een nieuw artikel?

Vul je email-adres en naam in.

coronavaria.nl – virosofie.nl – virosofietjes.nl – virostrofe.nl – virostrofes.nl – virovedivici.nl – viroversa.nl – virovisie.nl – virusridders.nl – virusvaria.nl – virusweetjes.nl – volgordeverkeerde.de
Share This