De eindafrekening

De eindafrekening

Nu corona vrijwel verdwenen is en er steeds meer duidelijk aan het worden is over de rol die de vaccins hebben gespeeld, is het tijd om de balans op te maken. Hoeveel levensjaren zijn er verloren gegaan aan corona? En hoeveel bescherming gaven die vaccins nu...

Is oversterfte een keuze?

Is oversterfte een keuze?

Juiste cijfers voor de vaccinatiegraad zijn essentieel voor de conclusies met betrekking tot de effectiviteit van de vaccins. Alleen door het kiezen van de juiste waarde hiervoor, kunnen ook juiste conclusies getrokken worden. Aan het einde van dit artikel kunnen we...

Haperende immuunsystemen?

Haperende immuunsystemen?

In weerwil van de politieke statements manifesteert de oversterfte zich steeds nadrukkelijker. Inmiddels zijn we aangeland in de fase waarin het RIVM alles uit de kast haalt om de cijfers uit de schijnwerpers te houden. De baseline is fors naar boven bijgesteld door...

Oproep aan de Tweede Kamer: Niet normaal maken wat niet normaal is!

Oproep aan de Tweede Kamer: Niet normaal maken wat niet normaal is!

Sinds 2020 is er ieder jaar een aanzienlijk verschil tussen de werkelijke sterfte (nabij 170.000 personen) en de verwachte sterfte (ca. 155.000 personen). RIVM en CBS trachten dit verschil vanaf dit jaar administratief te neutraliseren door de verwachte sterfte...

Oversterfte van 12.700 stemt CBS en media tot tevredenheid

Oversterfte van 12.700 stemt CBS en media tot tevredenheid

Er zijn in 2023 ruim 6.000 minder coronadoden geregistreerd dan in 2022. Dat heeft niet geleid tot een navenante daling in de sterftecijfers. In de meest recente poging tot goed-nieuws-artikel Sterfte in 2023 afgenomen schrijft het CBS: "In 2023 overleden 169 duizend...

Wat zou onze enquêtecommissie doen met een verklaring als deze?

Wat zou onze enquêtecommissie doen met een verklaring als deze?

Een bondige, niet mis te verstane verklaring voor de Onderzoekscommissie Juridische en Constitutionele Zaken van de Australische Senaat, afgelegd door Prof. Ian Ernest Brighthope, directeur van voedings- en milieugeneeskunde aan het National Institute of Integrative...

Gaat oversterfte gelijk op met vaccinaties?

Gaat oversterfte gelijk op met vaccinaties?

Noot van de redactie: LinkedIn heeft weer een post van Herman Steigstra verwijderd. Dan plaatsen we hem toch gewoon op Virusvaria? Delen maar! Op LinkedIn mag ook 😉 "Gaat oversterfte gelijk op met vaccinaties?" Die vraag wordt mij met name door de critici van mijn...

De donatieknop op de sterftemonitor

De donatieknop op de sterftemonitor

Citaat uit https://www.city-journal.org/article/unscientific-american (add. mei 2024) Afgelopen weken stonden de burelen van virusvaria in het teken van de totstandkoming van sterftemonitor.nl. Een logische aanvulling op virusvaria, waar we in 2021 met de allereerste...

Verdwijntrucs in het mortuarium: RIVM en Pfizer

Verdwijntrucs in het mortuarium: RIVM en Pfizer

In de zorgindustrie draait alles om de patiënten maar als die eenmaal overleden zijn, wordt er niet bepaald respectvol met de overledenen omgegaan. Althans niet in de top van die industrie. En al helemaal niet als er een relatie tussen het overlijden en vaccinaties...

Kerstcadeautje: veel minder oversterfte in de toekomst

Kerstcadeautje: veel minder oversterfte in de toekomst

Als Kerstcadeautje kregen we vorige week een substantiële verlaging van de oversterftecijfers cadeau. We herinneren ons een soortgelijke eerdere poging van mei 2022, toen de bandbreedte ineens zonder aankondiging werd verruimd. Tijdelijke verruiming van de...

Reflecties uit het buitenland

Reflecties uit het buitenland

Het rommelt In Coronia. De data-dam staat op barsten en als dat gebeurt spoelen de Nederlandse kletsverhalen mee het riool in. Het zelfonderzoek van Tijs van den Brink (zie vorig artikel) zal daarin geen rol spelen want die sterkt de misleidden alleen maar in hun...

Videogemist week 38

Videogemist week 38

Er is weinig meer toe te voegen aan het discours. Alleen: veel te weinig mensen zijn ervan op de hoogte. Dat kan ook niet want het kost zeeën van tijd, wil je alles een beetje bijhouden. Daarom wat kijktips, naar mijn idee belangrijke, uit wat ik zoal voorbij heb zie...

Nederlandse vaccins superieur aan Zweedse

Nederlandse vaccins superieur aan Zweedse

Als je een uitzonderlijk land als Zweden als referentie accepteert, kom je tot verrassende inzichten. Zweden heeft afwijkende sterftecijfers. Ook het verloop van de covidsterfte is anders. Dat leidt tot verrassende inzichten.

Werkelijke oversterfte 2022 mogelijk veel lager dan gedacht

Werkelijke oversterfte 2022 mogelijk veel lager dan gedacht

Half Nederland wordt getriggerd als men het heeft over oversterfte. De een benoemt Covid als hoofdoorzaak, terwijl een ander beweert dat de coronasterfte te hoog is ingeschat en dat er andere oorzaken moeten zijn. Niemand twijfelt aan de ‘harde’ CBS-cijfers van de...

De media maken de schandalen, niet de wetenschap

De media maken de schandalen, niet de wetenschap

Er is weer een lezenswaardig interview met Ronald Meester verschenen, nu bij Nieuwrechts.nl. Oversterfte was het centrale thema. De vergelijking die hij in het interview maakt met de wekelijkse Boeing die uit de lucht valt was aansprekend. Het mag duidelijk zijn dat...

Negatieve vaccin-effectiviteit dus vaker vaccineren

Negatieve vaccin-effectiviteit dus vaker vaccineren

Er wordt geklaagd over mensen die geen vertrouwen meer hebben in overheid, wetenschap en media. Zo kunnen we ook klagen over degenen die zich vastklampen aan restanten van geloofwaardigheid terwijl keer op keer wordt aangetoond dat informatie uit officiële hoek grote...

Het Cochrane rapport over de oversterfte

Het Cochrane rapport over de oversterfte

Een reactie op het rapport "Systematische literatuuranalyse en internationale vergelijking 'Oversterfte'", Cochrane Netherlands, 3 april 2023 Auteurs (in alfabetische volgorde): Bram Bakker, Bastiaan Geelhoed, Maurice de Hond, Jillis Kriek, Fritsander Lahr,...

Het staatsbelang verhindert het zicht op de total collapse

Het staatsbelang verhindert het zicht op de total collapse

We zouden het gek vinden als een oplichter, vanwege de privacy van zijn slachtoffers, een deel van zijn boekhouding niet wil overhandigen, maar er wel over opschept binnen zijn netwerk. Of zegt: ik wil het wel overhandigen maar je kunt er toch niks mee. Of er...

Oversterfte voor beginners

Oversterfte voor beginners

Het wordt steeds lastiger voor coronacritici om de groeiende kenniskloof met Op1-kijkers en kwaliteitskrantenlezers te overbruggen. Al eerder schreef ik over medisch professionals die ik sprak, tot aan een medisch hoogleraren aan toe, die niet op de hoogte bleken te...

Na 2021 zorgden vooral de gevaccineerden voor oversterfte

Na 2021 zorgden vooral de gevaccineerden voor oversterfte

In dit stuk worden eerder gevonden verhoudingen in het Verenigd Koninkrijk toegepast op Nederland. Geen lichte kost maar opnieuw een zeer dringende oproep tot vrijgave van relevante data, zodat er onafhankelijk en gedegen onderzoek kan worden uitgevoerd zodat we met...

Oversterfte op een continent zonder uitgestelde zorg

Oversterfte op een continent zonder uitgestelde zorg

Dat Australië geen Covid heeft gehad maakt het een interessante case. Zonder epidemie en met gecontroleerde lockdowns was er nooit sprake van problemen met zorgcapaciteit. Long-Covid kan ook geen verklaring zijn voor oversterfte. Wilson Sy, een analist met 62...

Scenario’s en nieuws

Scenario’s en nieuws

Kijkend naar de toename aan plotselinge doden, ambulanceritten en drukte in de uitvaartbranche, in combinatie met lage ziekenhuis/IC-bezetting, zou je van CBS niet de conclusie verwachten: "De belangrijkste oorzaken: griep en corona". Temeer daar de PCR-testen...

Ernesto Ramirez jr, 17 jaar, overleden aan myocarditis – en toen…

Ernesto Ramirez jr, 17 jaar, overleden aan myocarditis – en toen…

In april 2021 sterft Ernesto Ramirez jr. op 17-jarige leeftijd, vijf dagen na zijn covid-injectie (Pfizer). Als doodsoorzaak wordt myocarditis vastgesteld. Vader Ernesto Ramirez realiseert zich wat er gebeurd moet zijn. Zijn missie wordt om mensen te waarschuwen voor de shots en zich in te zetten voor vaccinatiebeschadigden. Hij begint met spreken op bijeenkomsten en geeft interviews.

Oversterfte in 34 landen, falende vaccins?

Oversterfte in 34 landen, falende vaccins?

Er verschijnen steeds meer artikelen die de schadelijke gevolgen en de onwerkzaamheid van de vaccins bloot leggen. Dan gaat het meestal om klinische studies, die de meest vreselijke beelden tonen. Maar hoe zit het nu met de kale cijfers, de oversterfte en de relatie met het aantal vaccinaties? Wij hebben het uitgezocht.

Een artikel van Herman Steigstra en Anton Theunissen

De impliciete schuldbekentenis van de overheid

De impliciete schuldbekentenis van de overheid

De overheid is zich bewust van het maatschappelijke belang van het onderzoek naar oversterfte. Niet dat ze Virusvaria lezen, maar de Telegraaf lezen ze wel degelijk: "Vrijdag 16 december jl. is er in de Telegraaf opnieuw een artikel verschenen waarin vraagtekens gezet...

Impffolgen 1: Duitse vaccinatieschade uit officiële bronnen

Impffolgen 1: Duitse vaccinatieschade uit officiële bronnen

De kwaliteit van de data bleek niet te deugen. Lees hierover het volgende artikel waarin bezwaren worden bekeken. Met de nieuwste cijfers uit Duitsland is er een turning point bereikt: we kunnen nu echt van vaccinatieschade en vaccinatiedoden spreken. Het indirect...

Brief naar het parlement

Brief naar het parlement

Ik heb een brief mede-ondertekend die Herman Steigstra heeft gestuurd aan het parlement. Het verzoek aan hen is om aandacht te besteden aan het model dat we vorige week aankondigden en waarvan vandaag een uitgebreide uitleg is geplaatst op maurice.nl. Het...

CBS wederom positief over sterfte in november

CBS wederom positief over sterfte in november

Hoe vertel je voor de zoveelste keer dat er per dag zeker 40 mensen per dag méér overlijden dan je had gedacht? Je zou zeggen: door dat vreselijke feit, dat zich sinds april 2021 voordoet, duidelijk te benoemen. Maar wat als het je taak is om de overheid te...

Voorspellen van vaccinatiesterfte: een eerste model

Voorspellen van vaccinatiesterfte: een eerste model

Als vaccineren werkelijk een dominante factor in de onverklaarde (non-covid) oversterfte zou zijn, moet het ook mogelijk zijn om zekere voorspelbaarheid van vaccinsterfte te vinden op basis van inzichtelijke regels. Er zijn al diverse analyses die correlaties hebben...