Babysterfte na een vaccinatiecampagne is een felrode vlag, compleet met zwaailichten en alarmbellen. Omdat gesignaleerde babysterfte nauwelijks aandacht krijgt, hier een aanvulling op het artikel van 16 oktober jl. over Schotland. Het blijkt nog ernstiger te zijn dan...