Om virusvaria netjes en geloofwaardig te houden, beperk ik mij zoveel mogelijk tot breed geaccepteerde bronnen of bronnen waarvan ik -al dan niet met externe hulp- kan vaststellen dat ze serieus te nemen zijn. Over het algemeen is dat een veilige strategie gebleken;...