Questions for journalists

by Anton Theunissen | Dec 11, 2020

Een aantal van de vele vragen die NOOIT worden gesteld, niet bij persconferenties, niet in praatprogramma’s, niet door ‘wetenschapsjournalisten’. Vragen uit een parallel universum.

Ik kwam deze lijst op Facebook tegen. Ik weet niet van wie, meld je als je het herkent. Ik heb het wel wat aangepast.
[Edit: origineel nu gevonden denk ik: het blog vlaggenvoordevrijheid.nl ]

 1. Epidemioloog J. Ioannidis heeft in een peer reviewed artikel aangegeven dat de IFR van sars-cov-2 voor alle leeftijden 0,23% is en <70 jaar zelfs maar 0,05%. Waarom zijn dan deze ingrijpende maatregelen (inclusief integrale vaccinatie) nodig?
 2. Als reden voor de aanhoudende maatregelen wordt de beperkte ziekenhuiscapaciteit gegeven. Kunt u uitleggen waarom de noodhospitalen weer zijn afgebroken na de eerste golf?
 3. U stelt vaak dat het vooral ligt aan niet voldoende (geschoold) personeel. Waarom zijn deze noodhospitalen in de eerste golf dan überhaupt gebouwd?
 4. Waarom is er vanaf maart niet stevig ingezet op het opbouwen van meer capaciteit in de zorg, als het gaat om IC bedden en personeel? Waar is het omscholingsprogramma?
 5. Er zijn talloze mediaberichten uit 2016 t/m 2019 te herleiden waarin aangegeven wordt dat de ziekenhuizen en/of IC’s vol lagen met grieppatiënten, waarom is er dan bijvoorbeeld toch voor gekozen om in 5 jaar tijd >1000 IC bedden te bezuinigen?
 6. Waarom had u, de heer Rutte, het in uw toespraak van 16 maart over het opbouwen van groepsimmuniteit onder de gezonde bevolking, maar ontkende u dit ooit gezegd te hebben in het debat van 4 juni 2020? https://youtu.be/aLOWhhNvE8Q
 7. Waarom wordt er nog steeds niet voldaan aan de vele WOB verzoeken als het gaat om zaken over corona?
 8. Waarom wordt er door u beiden bij een positieve PCR test nog steeds gesproken over een “besmetting”? Vele specialisten, waaronder de uitvinder van de PCR test, stellen namelijk dat je met PCR test helemaal geen klinische diagnose of besmettelijkheid vast kan stellen. Hoe kan een Tweede Kamer tegen wetenschappelijke feiten stemmen?
 9. Bent u bekend met de kritiek van Peter Borger en de retractie waarop hij inzet? Hij stelt dat de PCR test grote ontwerpfouten bevat en niet betrouwbaar kan worden ingezet. Wat zou dit voor gevolgen hebben voor het testbeleid en de maatregelen? Moleculair Bioloog Peter Borger – de ontwerpfouten in de Corona test In deze technische video legt moleculair bioloog Peter Borger uit dat de belangrijke internationaal toegepaste #SARSCoV2 #PCR-test grote ontwerpfouten bevat … [https://youtu.be/6DW76e10r2I](https://t.co/2ZyGrJJNKZ?amp=1)
 10. U heeft tot begin oktober talloze keren aangegeven dat het dragen van een niet medisch mondkapje niets toevoegt en het schijnveiligheid zou zijn, waarom wilt u een niet medisch mondkapje dan toch verplicht stellen per 1 december en een boete geven bij het niet dragen?
 11. Bij het dragen van een niet medisch mondkapje heeft u, de heer De Jonge, het vaak over het bereiken van gedragsverandering. Wist u dat u volgens de Neurenberg code een experiment tot gedragsverandering niet verplicht mag stellen? Wat vindt u ervan dat u hier tegenin gaat?
 12. Waarom is er op de routekaart coronamaatregelen geen plek voor risiconiveau “het oude normaal”? Bij het laagste risiconiveau (minder dan 50 positieve testen per 100.000 inw) is er nog steeds sprake van een niet medische mondkapjesplicht. Komen we ooit van de maatregelen af?
 13. Waarom is Sars-cov-2 nog niet van de lijst van A-meldingsziekten gehaald? Gezien de inmiddels bekende wetenschappelijke feiten hoort dit virus daar niet meer thuis.
 14. Waarom worden de maatregelen onevenredig getoetst op het mogelijke effect op het bestrijden van 1 virus, maar lijkt het effect op de economie, (sociale) veiligheid en algemene volksgezondheid van ondergeschikt belang te zijn? Waarom is al vanaf het allereerste begin van deze crisis, toen men stelde nog bijna niets van het virus te weten, een vaccin de enige uitweg?
 15. En waarom worden alleen de uitgebrachte adviezen van het OMT openbaar gemaakt, maar niet op welke wetenschappelijke feiten/informatie zij deze adviezen baseren?
 16. Is er onderzoek gedaan naar belangenverstrengeling bij selectie van de leden van het OMT?

Dit zijn vragen die een groot aantal mensen bezig houden. Waarom stellen jullie dit soort vragen niet? Er komt een keer een moment, dat ze beantwoord zullen worden… en dan volgen er andere vragen. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald lijkt me. En dan zullen ook de journalisten die nalieten deze vragen te stellen de consequenties moeten dragen. Dat zou zomaar een strafrechtelijk onderzoek kunnen worden.

Share This