Maarten Keulemans agrees with us: Covid-19 has disappeared

Maarten Keulemans agrees with us: Covid-19 has disappeared

Op de redactie van de Volkskrant wordt geklaagd dat ze toch eigenlijk best wel behoorlijk beroerd worden van een A-Lijst ziekte. Zelfs hoofdredacteur Pieter Klok moet erkennen dat het hem erg tegenviel, "met een vervelende kriebelhoest en aanvallen van hoofdpijn en...

O≠A – Omikron en Spaanse Griep beide niet op de ‘A-Lijst’

O≠A – Omikron en Spaanse Griep beide niet op de ‘A-Lijst’

Er zijn twee routes waarlangs een ziekte in Groep A terecht kan komen. Hugo de Jonge schrijft in antwoord op een Kamervraag dat "de indeling van een infectieziekte in groep A, in de Wet publieke gezondheid (hierna: Wpg) is gerelateerd aan de vraag of landelijke regie...

A-Status Omikron does not legally exist

A-Status Omikron does not legally exist

Het "A-Statusdebat" van de Eerste Kamer was via een livestream te volgen. Het werd duidelijk dat het debat nauwelijks ging over de vraag of Omikron eigenlijk wel een Groep A ziekte is. In plaats daarvan ging het over zaken als tussenwetten, tijdelijke wetten,...

Why Omikron does not deserve an A-Status – open letter to senate

Why Omikron does not deserve an A-Status – open letter to senate

Morgen, 21 februari 2022, gaat de Eerste Kamer debatteren over een wet die het mogelijk maakt corona te plaatsen op de lijst van ziekten met de A-status. Vandaar dat we besloten hebben deze open mail te versturen aan de Senatoren, opdat ze in elk geval goed...