De sabotage­soap rond motie Omtzigt. Aflevering: Geen KNAW svp!

De sabotage­soap rond motie Omtzigt. Aflevering: Geen KNAW svp!

Ontwikkelingen in de motie Omtzigt, omtrent het onafhankelijk academisch onderzoek naar de oversterfte. Het eerste antwoord van de minister en een brief aan Omtzigt heb je misschien al gelezen in het artikel van 15 januari. Zo niet, klik dan op de paarse balk...

Manipulatieve kunstgreep in de persconferentie

Manipulatieve kunstgreep in de persconferentie

Grafieken van de persco werden nader bekeken door Herman Steigstra. De grafiek van besmettingen in de UK is voortijdig afgekapt zodat de evidente daling van besmettingen niet meer is te zien. We mochten eens minder angstig worden. Opnieuw worden we onder valse...

De vaccinatieflop: een (omi)kronologie

De vaccinatieflop: een (omi)kronologie

Net nadat corona zijn intrede deed in Europa en Nederland had Frank Ruesink, zelf vader van een kind met vaccinschade, een kort gesprek met Hugo de Jonge over alternatieve oplossingen om het corona virus te bestrijden. Het antwoord van Hugo de Jonge op de vraag van...

Kinderen inzetten tegen Covid is een misdaad tegen de menselijkheid

Kinderen inzetten tegen Covid is een misdaad tegen de menselijkheid

Eén enkele ernstige Covid-patiënt kan meer virussen produceren dan alle kinderen in Amerika. Kinderen waren nooit een gevaar voor de samenleving. In zijn eerste post op Substack wilde Marc Girardot een van de meest belachelijke beweringen van Team Apocalypse...

Vaccinatiegraad correleert niet met Covidsterfte

Vaccinatiegraad correleert niet met Covidsterfte

Geen mooie statistieken: een eenvoudige grafiek van de vaccinatiegraad tegen Covid-sterftecijfer voor alle landen in de wereld Vertaling van een eenvoudige uitleg door Dr. Norman Fenton. Met behulp van de website "Our World in Data" hebben we voor elk land de laatste...

Oversterfte als sneeuw voor de zon verdwenen

Oversterfte als sneeuw voor de zon verdwenen

De Kamervragen van Baudet in november hebben weinig invloed gehad op de oversterfte. Toen Pieter Omtzigt zich ertegenaan begon te bemoeien liep het heel anders. De media opperden eerst, niet echt tegengesproken door besmuikt mompelend CBS en rivm, dat de onverklaarde...

CBS cijfers: onverklaarde sterfte komt niet door uitgestelde zorg

CBS cijfers: onverklaarde sterfte komt niet door uitgestelde zorg

CBS heeft formeel een voorlopig verslag uitgebracht over de doodsoorzaken tot en met augustus 2021. Naar dit rapport hebben wij lang uitgezien omdat de doodsoorzaken aanwijzingen kunnen bevatten over de rol van de vaccinaties in de oversterftepiek van eind 2021. Als...

Week 51: Voortschrijdend inzicht correlatie oversterfte en vaccinaties

Week 51: Voortschrijdend inzicht correlatie oversterfte en vaccinaties

Kerst is een tijd van bezinning. Een nieuw jaar, nieuwe perspectieven. Ik heb nog eens kritisch naar mijn data gekeken. Dat levert een nieuw inzicht op in de correlatie tussen vaccinaties en onverklaarde oversterfte. Terzijde: ook rivm is bezig geweest want in de...

Mag niet van Facebook

Mag niet van Facebook

Op Facebook post ik wel eens berichten waar ik niet zo veel aan toe te voegen heb of waarvoor ik nog wat weinig ondersteunend bewijs zie van andere kanten. Een bericht van gisteren over een schrikbarende pathologisch onderzoek is tegen de richtlijnen van FB. Kennelijk...

Week 50: Piek vaccinatiedoden lijkt (voor even) voorbij

Week 50: Piek vaccinatiedoden lijkt (voor even) voorbij

Voor het eerst sinds ruim een half jaar is in week 49 en 50 de oversterfte twee weken achter elkaar gedaald. In het voorjaar begonnen de sterftecijfers op te lopen en in de zomer groeiden die door tot in december. Plausibele verklaringen zijn er niet voor gegeven en...

NOS: “Zelfs de producent ontraadt ivermectine”

NOS: “Zelfs de producent ontraadt ivermectine”

Tot aan de rechtbank toe wordt gesmeekt om het verbod op ivermectine op te heffen - en altijd weer vergeefs, deze week ook weer. Hardcore anti-quacks stemmen tegen: Het moet echt van de farmaceuten komen, anders is het niet te vertrouwen. En die farmaceuten zeggen...

Stefan: Een andere aanpak is heel goed mogelijk!

Stefan: Een andere aanpak is heel goed mogelijk!

Het account van Stefan Noordhoek op Medium is "under investigation or was found in violation of the Medium Rules." Zijn account op Twitter (@dutchanddonts) is suspended. Nou is hij niet voor één gat te vangen dus hij is geswitcht naar Substack. Stefan levert...

Aspireren: een (te) klein pleistertje op een gapende wond

Aspireren: een (te) klein pleistertje op een gapende wond

Er gaan geluiden op dat het niet aspireren bij injecties veel te maken heeft met bijwerkingen en sterfte. Aspireren is als je na het inbrengen van de naald, vóór het indrukken van de zuiger, héél even de zuiger optrekt. Zuig je dan wat bloed op, dan zit je met de punt...

26 gewetensvragen voor artsen – met de groeten van Jan Bonte

26 gewetensvragen voor artsen – met de groeten van Jan Bonte

Jan Bonte zet de problemen met de vaccins op een vakkundig rijtje in vraagvorm, veelal voorzien van een leessuggestie. Hij vraagt om het draadje te delen. Bij deze. Het is een indrukwekkende reeks rode vlaggen, al moet ik erkennen dat het mij als leek niet altijd...

Waarom de maatregelen averechts werken

Waarom de maatregelen averechts werken

Samenvatting: Hoeveel schade kan je aanrichten in één pennenstreek.De regels worden langs de meetlat van de redelijkheid en efficiëntie gelegd: wat levert het op, waarom is het nodig, helpt het, wat kost het. Rogier Rumke gaat in op de neveneffecten en geeft...

Bijlezen over Lab Leak theory: Wade, Nature, Bonte.

Bijlezen over Lab Leak theory: Wade, Nature, Bonte.

Steeds meer mensen beginnen zich te interesseren in de kwesties die door 'wappies' al eerder te berde zijn gebracht. Zo is daar ook de Lab Leak theorie. Mijn partner wilde er graag -liefst in het Nederlands- over lezen op haar iPad. Vandaar deze (vooralsnog...

Omikron: 10 doden wereldwijd en non-vax doet het beter dan dubbelvax

Omikron: 10 doden wereldwijd en non-vax doet het beter dan dubbelvax

Robert Malone, een van de grondleggers van mRNA-vaccins en fel tegen kindervaccinatie, geeft een update over de stand van zaken. Hij zegt dat er wereldwijd tot nog toe (19 december '21) tien doden te betreuren zijn door de omikronvariant. Deense cijfers wijzen erop...

Vragen aan de Tweede Kamer over de QR-code

Vragen aan de Tweede Kamer over de QR-code

Marlies Rattink stelde de Tweede Kamer zinnige en indringende vragen. VERKIEZINGSPROGRAMMA EN DIGITALE ID Beste leden van de Tweede kamer, Een paar gedegen onderzoeksjournalisten van Follow the Money hebben naar boven gekregen dat Nederland meewerkt aan een digitale...

Antistoffen gevaccineerden in twee maanden tijd gehalveerd

Antistoffen gevaccineerden in twee maanden tijd gehalveerd

“De hoeveelheid antistoffen tegen corona in het bloed van bloeddonoren die zijn gevaccineerd is in ruim twee maanden tijd ongeveer gehalveerd.” Dat zegt Sanquin op basis van onderzoek onder 2200 bloeddonoren. Sanquin bevestigt hiermee de eerdere onderzoeken uit onder...

Geen jota snappen van de omikron paniek

Geen jota snappen van de omikron paniek

Bij het verschijnen van een nieuwe mutant rinkelen alle alarmbellen. Meestal ontwikkelt de virulentie (ziekmakendheid) van een virus zich omgekeerd aan de besmettelijkheid maar zeker is dat allerminst. Zaak om er bovenop te zitten dus. Als Marion Koopmans na diverse...

Wat de 61 positieve PCR-testen op Schiphol ons kunnen leren

Wat de 61 positieve PCR-testen op Schiphol ons kunnen leren

[Dit artikel is identiek aan dat op maurice.nl, mocht je beide blogs volgen] Op 26 november heeft er op Schiphol een groot experiment plaatsgevonden. Via een goede analyse kan het ons veel leren over de fouten die gemaakt worden bij de interpretatie van PCR-testen en...

Week 48 – rectificatie: toch wat minder goed nieuws

Week 48 – rectificatie: toch wat minder goed nieuws

De sterftecijfers van de laatste weken zijn dusdanig aangepast dat we toch weer moeten spreken van een aanhoudende stijging van onverklaarde oversterfte over de afgelopen acht weken. Vorige week leek die stijgende lijn even doorbroken te zijn. Die cijfers zijn...

Vaccin-effectiviteit: niet veel minder slachtoffers, wel andere

Vaccin-effectiviteit: niet veel minder slachtoffers, wel andere

De NOS berichtte vrijdag: "In november 3500 meer mensen overleden dan normaal". De werkelijke scoop had kunnen zijn "6.000 doden, waaraan stierven zij?". Of voor de Telegraaf "Geheimzinnige sterftegolf teistert Nederland". Het was bij de NOS echter weer een poging om...

Goed en Fout vóór de oorlog, niet erna

Goed en Fout vóór de oorlog, niet erna

OVERPEINZING - Na weer eens in de tweetkrochten van het internet te zijn afgedaald -waarom ook, ik trek daar altijd de verkeerde vrienden aan- ben ik weer even genezen. Niet alleen van corona, dat mij de afgelopen weken nogal heeft platgelegd, maar ook van Twitter....

Vaccin-offers en kinderhartjes

Vaccin-offers en kinderhartjes

Hartpatiënten die elk half jaar worden gecontroleerd hebben na vaccinatie een sterk verhoogde kans op plotselinge hartklachten (ACS, acute coronary syndrome). Dit wordt gemeten met de gevalideerde PULS-test, die een risico-inschatting geeft op het krijgen van een...

Hugo’s blinde vlek: oversterfte

Hugo’s blinde vlek: oversterfte

In antwoord op kamervragen zegt demissionair minister Hugo de Jonge op de hoogte te zijn van de oversterfte sinds mei 2021. Deze oversterfte is inmiddels, eind november, opgelopen tot een surplus van ongeveer 5.000 onverklaarde overlijdens (bron). Lezen we zijn...

Week 45 2021 – Oversterfte en jawel: vaccinatie­doden

Week 45 2021 – Oversterfte en jawel: vaccinatie­doden

Het wordt voor de grote media steeds moeilijker om de groeiende oversterfte onder de pet te houden. Tot nu toe lukte dat wonderwel. Nu we het aantal van maar liefst 5.000 onverklaarde sterfgevallen in Nederland naderen, moet men er toch iets mee. Ook in andere landen...

Groeiend tegengeluid uit medisch-wetenschappelijke hoek

Groeiend tegengeluid uit medisch-wetenschappelijke hoek

Veel tekst deze keer en ook nóg activistischer dan gebruikelijk omdat de situatie daar echt om vraagt. Dit gaat volkomen de verkeerde kant op. Lees ook de brief van Maurice de Hond, last minute onderaan toegevoegd. Gelukkig staan er ook steeds meer mensen op die wél...

Week 44 2021 – Oversterfte

Week 44 2021 – Oversterfte

De data-analisten van het Eucalyptisch Genootschap plaatsen belangwekkende artikelen op hun website. Sinds enige tijd hebben zij "Coronadashboard 2.0" in het leven geroepen. Hieronder enige krenten uit hun pap. Onverklaarde oversterfte per week met trendlijn De...

Covid-19 is NIET doodsoorzaak nr. 1

Covid-19 is NIET doodsoorzaak nr. 1

Op Volksgezondheidenzorg.info wordt Covid-19 als doodsoorzaak nummer 1 in 2020 gepresenteerd. In dit artikel beargumenteer ik dat dat onterecht is en dat doe ik op basis van de CBS-rapportage. De grote vraag is dan ook of de keuzes die de politiek wel en niet maakt...

Inconsistentie in CBS-data roept vragen op

Inconsistentie in CBS-data roept vragen op

Op dit moment worden er belangrijke gegevens achtergehouden die het beleid zouden kunnen rechtvaardigen danwel ondergraven. Dat achterhouden gebeurt niet alleen door overheden maar ook door wetenschappelijke instituten, die hiermee de facto afstand doen van de...