Vaccine offerings and children's hearts

Vaccine offerings and children's hearts

Heart patients who are checked every six months have a greatly increased risk of sudden heart problems (ACS, acute coronary syndrome) after vaccination. This is measured with the validated PULS test, which provides a risk assessment of receiving a...

Hugo's blind spot: excess mortality

Hugo's blind spot: excess mortality

In response to parliamentary questions, outgoing minister Hugo de Jonge says he is aware of excess mortality since May 2021. At the end of November, this excess mortality has risen to a surplus of approximately 5,000 unexplained deaths (source). Read we are...

Week 45 2021 – Excess mortality and yes: vaccination deaths

Week 45 2021 – Excess mortality and yes: vaccination deaths

It is becoming increasingly difficult for the major media to keep the growing excess mortality under wraps. So far, that has worked wonderfully. Now that we are approaching the number of no less than 5,000 unexplained deaths in the Netherlands, something has to be done about it. Also in other countries...

Week 44 2021 – Excess mortality

Week 44 2021 – Excess mortality

De data-analisten van het Eucalyptisch Genootschap plaatsen belangwekkende artikelen op hun website. Sinds enige tijd hebben zij "Coronadashboard 2.0" in het leven geroepen. Hieronder enige krenten uit hun pap. Onverklaarde oversterfte per week met trendlijn De...

Covid-19 is NIET doodsoorzaak nr. 1

Covid-19 is NIET doodsoorzaak nr. 1

Op Volksgezondheidenzorg.info wordt Covid-19 als doodsoorzaak nummer 1 in 2020 gepresenteerd. In dit artikel beargumenteer ik dat dat onterecht is en dat doe ik op basis van de CBS-rapportage. De grote vraag is dan ook of de keuzes die de politiek wel en niet...

Analysis by Eucalyptic Society: causes of excess mortality

Analysis by Eucalyptic Society: causes of excess mortality

Incidenteel plaats ik een gastbijdrage op mijn blog. Meestal zijn dat stukken die mij spontaan zijn toegestuurd. Heel opmerkelijk is onderstaand betoog m.b.t. mijn speculaties over de hoge sterfte van de laatste maanden. Ze worden stuk voor stuk cijfermatig...

Why all the summer deaths?

Why all the summer deaths?

Afgelopen zomer hadden we te maken met een nog nooit vertoonde zomersterfte. Het tekende zich al af in mei maar oversterfte werd slechts incidenteel gemeld. En nog steeds rinkelen er geen alarmbellen bij onze gezondheidsbewakers. Een status update van mijn posts van...

rivm weet niet precies hoe het zit met status “Ongevaccineerd”

rivm weet niet precies hoe het zit met status “Ongevaccineerd”

Ik heb het rivm een mailtje gestuurd om te vragen hoe het werkt met het bijhouden van wel/niet gevaccineerde status bij overlijdens. Het is de meest ernstige bijwerking van een onder voorwaarden toegelaten injectie. Strikte monitoring is onder deze omstandigheden een...

EU excess mortality trends in summers 2016-2021

EU excess mortality trends in summers 2016-2021

Voor degenen die vermoeden dat de gesignaleerde oversterfte wordt veroorzaakt door vaccinaties: zelfs in de leeftijdscategorie 0-14 jaar voert het jaar 2021 de boventoon, zij het veel minder afwijkend dan in de oudere groepen. Die jeugd is nauwelijks gevaccineerd dus...

NL excess mortality summer 2020 compared to 2021

NL excess mortality summer 2020 compared to 2021

Er tekent zich een duidelijke oversterfte af die nergens aan de orde wordt gesteld. Zeker in tijden waarin er nieuwe virussen rondwaren en innovatieve medicatie wordt uitgerold zou dat absoluut onmogelijk moeten zijn, onder de hoede van gezondheidsinstituten en...

NL excess mortality trends in summers 2015-2021

NL excess mortality trends in summers 2015-2021

The only 'hard' figures that are properly tracked in the corona crisis are mortality figures. Unfortunately, this applies to a lesser extent to causes of death. Now it also applies to mortality rates that you can keep track of them, but that does not mean that you can also interpret them.

Unexpected excess mortality among the elderly

Unexpected excess mortality among the elderly

Via Maurice bereikte mij een vraag van een lezeres. Zij had het Lareb-artikel gelezen en vroeg zich af of zij de enige was die de oversterfte onder ouderen was opgevallen (zij noemde met name 75-79). Aanleiding om dat eens nader te bekijken. Bij het vergelijken van de...

The Fate of a Genuinely Concerned Doctor: Byram Bridle

The Fate of a Genuinely Concerned Doctor: Byram Bridle

Wat het spike eiwit dat wordt opgewekt door geïnjecteerd mRNA op langere termijn precies doet in het lichaam is onderwerp van heftige discussies. Er zijn geen aanwijzingen dat het mRNA zelf veel kwaad kan. Het leert de lichaamscellen om spike eiwit aan te maken, dat...

Former CBS director interprets chilling figures

Former CBS director interprets chilling figures

Voor wie het op Facebook heeft gemist, deze crosspost: Voormalig CBS-directeur Jan van der Zanden heeft onlangs documenten geWOBd van de berekeningen en adviezen die ten grondslag hebben gelegen aan het gevoerde coronabeleid. Hij wist precies waar hij moest graven en...

Excess mortality soon to about 10,000 per year

Excess mortality soon to about 10,000 per year

Dat is niet twee seizoenen bij elkaar opgeteld, zoals nu met Covid-19 gebeurt, nee, dat wordt het gemiddelde per jaar. Scherpe sterfte, zoals afgelopen jaar, met name onder ouderen, zullen we elk jaar gaan zien in de komende 20 jaar. Er komen niet alleen steeds meer...

Corona: cijfers per land vergelijken

Corona: cijfers per land vergelijken

Het is een rommeltje wat betreft internationale standaarden voor registraties, testmethodes, protocollen etc. WHO, RIVM, ministeries: niemand heeft er ook maar iets aan gedaan. Dat maakt onderling vergelijken niet gemakkelijk.